Mistä sinun hyvinvointisi koostuu?

Rakkaudella äideille!

ÄITIYSFYSIOTERAPIA

Äitiysfysioterapia on kohdennettua fysioterapiaa raskaana oleville ja synnyttäneille naisille. Tavoitteen on auttaa äitiä löytämään itselle sopivat ja turvalliset tavat liikkua raskauden aikana ja sen jälkeen, ohjata lantionpohjanlihasten ja keskivartalon syvien lihasten oikeanlainen aktivaatio sekä auttaa synnytyksestä palautumisessa. Oleellista äitiysfysioterapiassa on ennaltaehkäistä ja kuntouttaa raskauden aikaisia ja jälkeisiä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä (mm. vatsalihasten erkauma, virtsankarkailu, lantion alueen kipu, laskeumat) sekä tukea äitiä ja koko perhettä raskaus- ja lapsivuodeaikana. Yksin ei tarvitse jäädä vaivojen kanssa!

Suomen äitiysfysioterapeutit ry:n (https://www.aitiysfysioterapia.fi/) kuvaus äitiysfysioterapiasta:

"Äitiysfysioterapia on kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa fysioterapiaa, jonka tavoitteena on edistää raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten terveyttä ja hyvinvointia. Äitiysfysioterapiassa ohjaus, neuvonta ja kuntoutus pohjautuu tutkittuun tietoon ja vankkaan kliiniseen kokemukseen.

Äitiysfysioterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut:

 • Raskausajan liikuntaan ja harjoitteluun

 • Synnytykseen valmistautumiseen

 • Synnytyksestä palautumiseen

 • Suorien vatsalihasten erkauman kuntoutukseen

 • Äidin ergonomiaan vauva- ja pikkulapsiaikana

 • Kivun hoitoon ja ennaltaehkäisyyn raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen

 • Sektio- ja episiotomia-arpien hoitoon

Vauvan psykomotorisen kehityksen tukemiseen"

VATSALIHASTEN ERKAUMAN KUNTOUTUS

Keskikeho vahvaksi ja toimivaksi!

Vatsalihasten erkauma tarkoittaa suorien vatsalihaksien välissä olevan valkoisen jännesauman haurastumista ja venymistä.

Erkauma ei itsessään ole sairaus vaan sidekudoksen toimintahäiriö, joka aiheutuu vääränlaisesta tai liiallisesta kuormituksesta keskikehon alueelle. Vatsalihasten erkaumaa esiintyy täten usein mm. painonnostajilla ja voimistelijoilla. Viimeisen kolmanneksen aikana kaikilla raskaana olevilla on vatsalihasten erkauma kasvaneen kohdun ja sikiön aiheuttamasta paineesta vatsan alueelle. Normaalisti vatsalihasten erkauma palautuu spontaanisti eli itsestään synnytyksen jälkeen. Näin ei kuitenkaan aina käy, jolloin tarvitaan erikseen kuntoutusta spontaanin palautumisen rinnalle.

 Vatsalihasten erkauma palautuu

 

Vatsalihasten erkauma voi aiheuttaa mm. selittämättömiä selkäkipuja, pidätykyvyttömyyttä, lantion alueen laskeumia sekä vatsan- ja lantion alueen tyriä. Kun ylä- ja alavartalosta tulevat voimat eivät siirry optimaalisesti keskivartalon kautta, aiheuttaa se muuallakin kehossa toimintahäiriöitä, esim. niska-hartiaseudun kipuja. Vatsalihasten erkauma on koko kehon toiminnallinen häiriötila, johon on saatavissa apua erikoistuneelta fysioterapeutilta.

LANTIONPOHJAN FYSIOTERAPIA

Syvätuki kuntoon! Eroon virtsankarkailusta ja yhdyntäkivuista!

Lantionpohjan fysioterapian tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä (virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, ummetus, laskeumat, kivulias yhdyntä ja muut lantion alueen kiputilat). Lantionpohjan lihaksien kunto vaikuttaa oleellisesti niin miehen kuin naisenkin seksuaalitoimintoihin ja mielihyvän tuntemiseen. Syvien selkä- ja vatsalihaksien kanssa lantionpohjan lihakset osallistuvat ryhdin ylläpitämiseen. Lantionpohjan fysioterapia ei ole ikäriippuvaista ja sitä voidaan toteuttaa naisille, miehille ja lapsille.

 

Lantionpohjan fysioterapiaan voi tulla nyös tarkastuttamaan lantionpohjan lihaksiensa nykyinen kunto ja saamaan yksilöllistä ohjausta lantionpohjan lihaksien toimintakyvyn ylläpitämiseen tai parempaaan hallintaan ilman toimintahäiriöitäkin ennaltaehkäisevässä mielessä.

 

Lantionpohjan fysioterapian tutkimus- ja kuntoutusmenetelmiin kuuluvat mm. yksilöllinen ohjaus (info, harjoitukset, apuvälineet), lantionpohjan lihaksien testaus biofeedback mittarilla (laite näyttää reaaliajasssa lantionpohjan lihaksissa tapahtuvan aktivaation) ja tarvittaessa elektroterapiaa. Biofeedback -tutkimus on kivuton ja helppo toteuttaa. Lihasaktivaatiota tutkitaan emättimen- tai anaalinsisäisen elektrodin avulla. Elektrodi on asiakkaan henkilökohtainen ja sitä voi käyttää myös tulevissa mittauksissa tai harjoittelun apuvälineenä.

Lantionpohjan fysioterapia on kokonaisvaltaista fysioterapiaa, joten myös muut lihasryhmät ja kehon toiminnot huomoioidaan tutkimuksessa ja hoitosuunnitelmaa laatiessa.

ALASELKÄKIVUN FYSIOTERAPIA

Kun alaselkä vinoilee!

Nimen mukaisesti alaselkäkivun fysioterapiassa kuntoutetaan alaselän erilasia kiputiloja (mm. spondylolisteesi, prolapsit eli pullistumat, skolioosi, kulumat, leikkauksien jälkitila, krooninen tai akuutti kipu jne.) Suurin osa aikuisväestöstä kokee jossain elämänvaiheessa selkäkivuista. Helpottavana tietona on myös että suurin osa (95%) selkäkivuista eivät ole vaarallisia ja niiden kuntoutusennustekin on hyvä.

Selkäkipu voi olla joko paikallista ja pistemäistä tai se voi säteillä jopa koko alaraajan alueella varpaisiin asti. Selkäkivun säteilyoireissa alaraaja voi tuntua mm. voimattomalta tai siinä voi esiintyä kipua, puutumista, pistelyä tai vapinaa. Iskias on tyypillinen säteilykipua aiheuttava ongelma ja varsin yleinen alaselkäkipujen syyllinen. Selkäkipuun voi liittyä myös liikerajoitusta tai tiettyyn liikesuuntaan liittyvää kipua (esim. tuolilta ylös noustaessa).

Fysioterapiassa hyödynnetään mm. neuvontaa selkäkipuun sekä nukkumis- ja työergonomiaan liittyen, manuaalisia tekniikoita, liike- ja voimaharjoittelua, kinesioteippausta, fysikaalisia hoitokeinoja sekä erilaisia kivun- ja stressinhallintamenetelmiä.

NISKA-HARTIASEUDUN FYSIOTERAPIA

Onko niska jumissa?

Niska-hartia seudun kiputilat on yksi yleisimmistä tuki- ja liikuntaelinongelmista alaselkäkipujen rinnalla. Noin 70 %:lla ihmisistä esiintyy niskakipua esiintyy jossain vaiheessa elämässä. 

Niskakivussa kipu tuntuu niskan, kaulan ja/tai hartiaseudun alueella. Myös muita niska-hartiseudunkipuun liittyviä oireita on runsaasti ja niitä voivat olla mm. niska-hartia -alueen väsymys, jomotus tai jännityksen ja jäykkyyden tunne. Oireet tuntuvat joko paikallisesti niskassa tai heijastelevat pään ja yläselän alueelle. Kaularangan alueen hermojuurten pinnetiloissa hermoihin kohdistuu painetta, jolloin syntyy hermo-oreita kuten kipua, särkyä, puutumista, pistelyä, tunnottomuutta ja lihasheikkoutta ja näitä oireita voi olla koko yläraajan alueella riippuen hermopinteen sijainnista.

 

Niskakivun paranemisennuste on hyvä. Mahdollisimman aikaisin aloitetulla fysioterapiallla ja niskakivun syntyyn ja kipua pahentaviin tekijöihin puuttumisella vältytään ongelman ja vaivojen pitkittymiseltä.

 

Fysioterapiassa selvitetään työ- ja vapaa-ajan kuormitustekijät sekä nukkumisergonomia ja tehdään tarvittavat muutostoimenpiteet kuormitustekijöiden vähentämiseksi. Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta kuuluvat tärkeänä osana niskivun fysioterapiassa. Kivunhoitoa tehdään erilaisten fysikaalisten (kylmä, lämpö, TENS) ja manuaalisten (hieronta, venyttely, kinesioteippi, faskiakäsittely, triggerpistekäsittely, lympfahoito) terapiamenetelmien avulla. Lisäksi asiakkaan kanssa tehdään yhdessä hänelle sopiva ja henkilökohtainen liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitteluohjelma. 

LYMPHATOUCH -HOITO

Aineet liikkeelle ja turhat turvotukset pois!

LymphaTouch® on Suomessa kehitetty, turvotusta poistava fysioterapeuttinen hoitomenetelmä. Hoito auttaa kudosta palautumaan esimerkiksi lymfakierron häiriöissä, leikkauksen ja traumojen jälkeisessä turvotuksessa, fibroosin ja arpien käsittelyssä sekä urheiluvammoissa. Hoidolla voidaan myös lievittää kipua ja edistää nivelten liikkuvuutta.

 

LymphaTouch -käsittelyä kuvailisin modernina kuivakuppauksena. LymphaTouchin patentoitu hoitovaikutus perustuu paine-eron synnyttämään alipainetilaan kudoksessa. Lymfaneste virtaa korkeammasta painetilasta kohti alempaa painetilaa. Samalla iho ja ihonalaiset kudokset venyvät alipaineen aiheuttaman imun johdosta. Kudoksen venyminen avaa lymfatiehyeitä, mikä saa aikaan imunesteen virtaamisen soluvälitilasta imusuoniin. Imusuonien seinämien venyminen aktivoi lymfakierron luonnollista pumppaustoimintaa kiihdyttäen lymfanesteiden poistumista elimistöstä ja vähentää turvotusta.

 

Hoito on säädettävissä potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti hyvin herkkäihoisista aina isompaa vastetta vaativille potilaille. Laitteen mittausominaisuudet auttavat oikean hoitotehon valinnassa ja antavat palautetta hoidon vaikutuksesta kudoksessa. Erikokoiset, monipuoliset suulakkeet mahdollistavat tehokkaan ja yksilöllisen hoidon jokaiselle asiakkaalle.

Käyttöaiheet:

turvotuksen hoito (ödeema, leikkaus, trauma), fibroosin ja arpikudoksen käsittely, kiinnikkeiden rikkominen

kivunhoito, nivelliikkuvuuden lisääminen, lihaskalvojen (faskioiden) käsittely, akuuteissa vammoissa paranemisprosessin nopeuttaminen

Hoidon vasta-aiheet: 

    EHDOTTOMAT

 Akuutti laskimoveritulppa

Akuutti infektio

Sydämen vajaatoiminta tai kardinaalinen ödeema  

Munuaisten vajaatoiminta

Terveydentilat, joissa halutaan välttää lisääntynyttä laskimon ja imunesteen virtausta

 

    SUHTEELLISET

Aktiivinen syöpähoito, keskustele aina lääkärin kanssa

Raskaus, keskustele lääkärin kanssa

Tämän lisäksi ota huomioon kaikki lymfaterapian ja fysioterapian vasta-aiheet.

 

Jos olet epävarma hoidon soveltuvuudesta, ota yhteyttä hoitoon perehtyneeseen asiantuntijaan ennen hoidon aloittamista. Tämä lista ei kata kaikkia tilanteita, joten kysy aina asiantuntijalta neuvoa mikäli olet epävarma hoidon suhteen.

KLASSINEN HIERONTA

Jumit pois!

Klassisessa hieronnassa käytetään klassisen hieronnan otteita, jotka ovat sively, hankaus, täristys, puristus ja taputtelu. Klassinen hieronta on hoitotarkoituksessa tehtävää pehmytkudosten mekaanista muokkausta. Yleisimmin sitä käytetään stressin, fyysisen kuormituksen tai tapaturmasta seuranneiden lihasjännityksien ja -kipujen helpottamiseksi. Hieronta tehostaa lihasten aineenvaihduntaa, elastisuutta ja verenkiertoa vähentäen näin kipuja ja rentouttaen kokonaisvaltaisesti. Hieronta-alue määräytyy aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan kuin myös hierontavoimakkuus.

 

Käsillä tehtävän hieronnaan lisäksi hyödynnän hieronnoissani lymfakäsittelyä, faskiatekniikoita, GuaSha -kampaa ja imukuppia tarpeen mukaan. Olen huomannut, että eri tekniikoiden yhdistäminen tuottaa yleensä parhaimmat tulokset ja parhaan avun lihaskireyksien helpottamisessa.

 

Halutessasi hieronta-alueelle lisätään ayurvedista kivunhoitoöljyä, joka rentouttaa kolottavia ja jännittyneitä alueita kehossa. Öljy sisältää mesiangervoa, siankärsämöä, mäkikuismaa ja rosmariinia. Mesiangrvo ja siankärsämö poistavat kuona-aineita, mäkikuisma rentouttaa ja laukaisee jännityksiä sekä rosmariini lämmittää ja elvyttää verenkiertoa.

KUUMAKIVIHIERONTA

Taivaalliset kivet kehon ja mielen hemmotteluun!

Kuumakivihieronta on kokovartalohieronta, mikä suoritetaan pehmeäksi hiotuilla ja mineraalirikkailla basalttikivillä. Kivet lämmitetään vesihauteessa ja hieronta suoritetaan niiden kanssa klassisen hieronnan otteita mukaillen, kuitenkin pehmeämmällä tekniikalla. Hoito on kokonaisvaltaisesti syvärentouttava, sillä kivien lämpö yltää 3-4 cm ihon pinnan alapuolelle rentoutttamaan lihaksia ja muita kudoksia. Hoito on erityisen hyvä palelusta ja heikentyneestä verkenkierrossta kärsiville. 

Kuumakivihierontaa ei suositella seuraavissa tapauksisssa:

 • Kuume/flunssa

 • pahalaatuinen kasvain

 • korkea verenpaine

 • sydänvika

 • tarttuva ihotauti

 • raskaus

Kuumakivihierontaa ei myöskään suositella alueille jossa on:

 • tulehdus

 • haava 

 • suonikohju

 • laskimotukos

 • iskeeminen kudos

 • mustelma

 • akuutti kudosvaurio

 • murtuma

 • ärtynyt paha luomi

HEMMOTTELUHIERONTA

Pako arjen hektisyydestä!

Hemmotteluhieronta on ihana rentoutumisen hetki itsellesi tai vaikka lahjaksi! Hemmotteluhieronnassa käytän kevyitä ja pyöriviä hierontaotteita, jotka rentouttavat varmasti väsyneemmänkin kehon ja mielen. Sopii hyvin hierontaan ensi kertaa tuleville. Hieronta-alustan aluspatja lämmitetään miellyttävän lämpöiseksi. Hemmotteluhierontaan sisältyy jalkahieronta, käsihieronta, niska-hartiahieronta, pää-kasvohieronta sekä loppurentoutus.

PÄÄHIERONTA

Stressipesu!

Tämä hieronta virkistää mielen ja purkaa jännityksiä tehokkaasti niska-hartiaseudun alueella. Hieronta vie tehokkaasti ajatukset pois menneen murheista, tulevaisuuden peloista, nykyisyyden huolista ja auttaa keskittymään ja nauttimaan vain juuri tästä hetkestä.

 

Hieronta suoritetaan  puolimakaavassa asennossa, joten tämä on turvallista suorittaa myös raskaana oleville. Hieronnassa käydään läpi rintalihakset, niska-hartiaseutu, kasvot, korvat ja päänahka pehmeillä hierontaotteilla. Lopuksi vielä rentoutushetki. Käyn hieronnan aikana läpi kehon toimintoja taspainoittavia akupisteitä korvista, kasvoista ja päänahasta. 

RASKAUSHIERONTA

Hemmottele itseäsi ja vauvaasi!

Raskausajan hieronta on kokonaisvaltaisesti äitiä hemmottelevaa ja asiantuntevaa erikoishoitoa. Sitä on turvallista toteuttaa koko raskauden ajan, eikä sillä ole keskenmenoriskiä. Raskaushieronta mm. rentouttaa kehoa ja mieltä kokonaisvaltaisesti, vapauttaa lihaksien jännityksiä, tehostaa verenkiertoa istukkaan sekä lievittää kipuja. Hieronnoissani käytän luomukookosöljyä väliaineena (voi vaihtaa halutessasi myös neutraaliin hajustamattomaan hierontaöljyyn). Äidin ja vauvan mukavan ja turvallisen asennon turvaamiseksi hieronnan aikana käytän Amerikassa kustomoituja, erityisesti raskaushierontaan suunniteltuja erikoistyynyjä. Hieronta tehdään äidin ollessa kylkimakuulla tai puoli-istuvassa asennossa.

GUASHA -HOITO

Apua synnytyskipuihin ja elinvoimaa GuaShauksesta!

GuaSha on perinteinen kiinalainen hoitomuoto, jossa tarkoituksena on laittaa Qi- energia ja veri liikkeelle ja näin helpottaa monenlaisia vaivoja. ”Gua” tarkoittaa kiinasta käännettynä raapimista ja ”Sha” sinistä. Tämä on tehokas ja vanha hoitomenetelmä, jonka vaikutukset muistuttavat kuivakuppausta. Länsimaisessa lääketieteessä GuaShaus muistuttaa faskia- eli lihaskalvokäsittelyä. GuaSha lastalla/kivellä voidaan käsitellä koko vartalo kasvoista varpaanpäihin. 

GuaSha- hoito on noussut länsimaissa viime vuosina suosioon kauneudenhoitoalalla kasvojen aluella ryppyjen siloitttamiseen ja turvotuksen vähentämiseen sekä synnytyksessä luonnollisena ja lääkkeettömänä kivunhoitomuotona. 

Hoidossa painellaan ja kaavitaan lastalla/kammalla hoidettavaa aluetta, jolloin elävöitetään tehokkaasti kudoksen aineenvaihduntaa ja avataan hiusverisuonuonistoa. Iho tulee käsittelyssä punaiseksi, joskus jopa siniseksi ja tämä on täysin normaalia. Jäljet häviävät parissa päivässä kuten kuivakuppauksenkin jälkeiset jäljet. Hoito on kivuton, vaikka jäljet olisivatkin hurjan näköisiä. Hoidon jälkeen olosi on rentoutunut ja lämmin verenkierron ja aineenvaihdunnan nopeutumisen myötä.

Hoidossa ei rikota ihoa eikä rikkinäistä tai tulehtunutta ihoa käsitellä. Myös aktiiviset syöpähoidot ovat este hoidolle, ja jos rokotuksesta on alle viikko aikaa.

GuaSha- hoidosta saat apua mm.:

 • Rauskausajan ja synnytyskivun lääkeettömään kivunhoitoon

 • Kivun ja säryn hoitoon

 • Vilustumisen ensioireisiin (kuumeisena ei saa tulla)

 • Lymfanestekiertoon (nesteaineenvaihdunnan nopeuttamiseen)

 • Lihaksien ja jänteiden  jännittyneisyyteen

 • Urheiluvammoihin (nopeutetaan luonnollista paranemisprosessia)

 • Selluliittiin

 • Verenkierto-ongelmiin (kuten kylmät jalat)

 • Hengitystievaivoihin

 • Astmaan

 • Stressin hoitoon

 • Päänsärkyyn

 • Migreeniin

 

p. 040 744 5829

Valtakatu 4 A, 2. krs. 96100 Rovaniemi

©2020 FysiCare.