• anusuopanki1

Kuka tarvitsee seksuaalineuvontaa tai seksuaaliterapiaa?


Mitä seksuaalisuus on?


Seksuaalisuus on meissä jokaisessa oleva perusominaisuus, ja sitä on mm. sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, lisääntyminen, läheisyys, ulkonäkökokemus, itsetunto, aistinautinnot, fyysinen halu, ja halu olla sitä, mitä todellisuudessa on. Seksuaalisuutta on myös se, mistä on kiinnostunut eroottisesti, emotionaalisesti tai seksuaalisesti (Väestöliitto). Seksuaalisuus ei siis ole pelkästään seksiä; se on koko sinun sisin ajatuksineen ja ulkoinen olemus, jonka koet ja jonka sinä itse ja muut näkevät.


Kulttuurinen perimä ja kasvuympäristö voi vaikuttaa siihen, miten sukupuoliroolit kehittyvät, mutta ei siihen, onko ihmisen sukupuolinen ja seksuaalinen kokemus sitä, mitä hän kokee olevansa. Heteronormatiivisuus on vielä osin voimakkaana yhteiskunnan toiminnassa esillä, mutta seksuaalisuuden henkilökohtaisuus ja siihen yksilöllisesti kasvaminen on meidän kaikkien onneksi yhä sallivampaa kaiken aikaa; ainakin pääosin.


Seksuaalisuuden kehittyminen menisi ruusunpunaisessa maailmassa suurin piirtein näin: lapsi kasvaa sallivassa ja rakastavassa ympäristössä, jossa hän kokeilee eri sukupuolirooleja leikkien avulla eikä häntä arvoteta sukupuolen mukaan mitenkään. Lapsesta tulee nuori turvallisine kasvukipuineen. Nuori löytää oman identiteettinsä, ja ympäristö hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on. Sitten nuori aikuistuu, opiskelee, löytää kumppanin, jos hän näin haluaa, ja perustaa perheen, jos hän ja hänen kumppaninsa niin haluaa. Perhe- ja parisuhde-elämä lipuu onnellisena päivästä toiseen ilman taloushuolia, sairauksia, vaihdevuosia, parisuhteen ristiriitoja, identiteettipohdintoja. Seksi on ilman muuta tyydyttävää ja antoisaa. Ja hetki ennen kuolemaansa ihminen ajattelisi, että onpa hän saanut elää seksuaalisesti rikkaan elämän.


Mutta elämä ei kulje noin. Ihminen voi lapsuudessa kokea sukupuolirooliin "istuttamista", vaikka hän kokisi innostuvansa täysin muista asioita, mitä rooliin edellytetään. Tai mitä ympäristö häneltä edellytää viitaten lapsen sukupuoleen. Hänellä voi olla ulkonäöllisiä paineita, jotka vaikuttavat identiteetin kehittymiseen. Hän on voinut kokea seksuaalista kaltoinkohtelua missä vaiheessa elämää tahansa. Hänen lähiympäristönsä ja läheisensä ei välttämättä hyväksy häntä sellaisena kuin hän on ja hän kokee velvollisuutta "piilottaa" todellisuuden. Hänellä voi olla henkilökohtaisessa elämässään ja parisuhteessa pitkään jatkuneita haasteita, jotka vaikuttavat minuuteen merkittävästi: haluttomuutta, stressiä, parisuhteen ulkopuolisia suhteita, puhumattomuutta, väkivaltaa (fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, taloudellista, seksuaalista), sairauksia tai muita tilanteita, jotka vaikuttavat fyysiseen ja henkiseen toimintakykyyn (haluttomuus, erektiohäiriöt, orgasmihäiriöt).


Seksuaalinen hyvinvointi tuntuu ja näkyy. Kun ihminen on vapaa itseään rajoittavista tekijöistä ja voi toteuttaa seksuaalisuuttaan vapaasti, turvallisesti ja laillisesti, hän voi kokonaisvaltaisesti hyvin. Hän pukeutuu mielekkäällä tavalla, hän tekee valintoja ihmisuhteissa, hän on tyytyväinen sen hetkiseen sukupuolirooliinsa, hän on vapaa mieltään painavista kokemuksista, ja hän selviytyy elämässä esiintulevista hetkellisistä alhoista luottaen itseensä.Seksuaalisuuden haasteet ja niihin tarttuminen


Elämässä voi kuitenkin olla tilanteita, joissa kaikki ei menekään sujuvasti ja toivotulla tavalla. Jos sairastut, kuinka usein hoidon yhteydessä otetaan puheeksi seksuaalisuus ja sairauden vaikutus siihen? Jos koet työssäuupumista, puhutaanko sinulle avoimesti seksuaalisesta haluttomuudesta, joka voi olla seurausta uupumuksesta? Koetko oman kehosi toiminnan muuttuneen jollain tavalla siten, ettei se vastaa toivetta seksuaalisuutesi toteuttamisesta? Elämän eri vaiheiden vaikutus seksuaalisuuteen voi kohdata ketä tahansa. Seksuaalisuus on elämisen toimintona yhtä tärkeä kuin mikä tahansa. Seksuaalisuuden haasteet vaikuttavat eri tavoin elämänlaatuun ja hyvinvointiin, joten niiden sivuuttaminen ei ole hyödyllistä missään vaiheessa.Seksuaalineuvonta-asiakkaaksi


Seksuaalineuvonta-asiakkaaksi tullaan tavallisimmin arkielämän seksuaalisuutta vaikeuttavissa tilanteissa, kuten esimerkiksi erektiohäiriöt, orgasmivaikeudet, lapsettomuus, sukupuolen monimuotoisuuden kysymykset tai sairauden vaikuttaessa kokemukseen naiseuteen/miehuuteen. Seksuaalineuvonnassa käydään tavallisimmin 1-5 kertaa. Seksuaalineuvonnassa mietitään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisua hänen pulmaansa ja etsitään tarvittaessa lisäinformaatiota.Seksuaalierapia-asiakkaaksi


Seksuaaliterapia on pidempi prosessi, kuin seksuaalineuvonta. Se kestää yleensä 2-20 kertaa. Seksuaaliterapiassa käsitellään asioita, jotka ovat useimmiten kehittyneet pitkän ajan kuluessa ja vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn ja ajattelutapaan. Seksuaaliterapiassa käytetään keskustelun lisäksi menetelminä läsnäoloa, dialogisuutta, erilaisia terapeuttisia menetelmiä ja harjoituksia asiakkaan hyvinvoinnin optimoimiseksi.

26 katselukertaa0 kommenttia

p. 040 744 5829

Valtakatu 4 A, 2. krs. 96100 Rovaniemi

©2020 FysiCare.